Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VIỆT NAM


Việt Nam tăng 5 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 28/9) Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2017- 2018 vừa được công bố, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã tăng lên hạng 55, cao hơn 5 bậc so với năm 2016-2017.