Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NĂM HỢI


Những năm Hợi đáng nhớ trong lịch sử

Hà Nội (TTXVN 4/2) Trong lịch sử phát triển Việt Nam, có nhiều năm Hợi đã trở thành những dấu mốc đáng nhớ, ghi dấu các sự kiện trọng đại của dân tộc.