Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NÔNG THÔN MỚI


Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực
...

Hà Nội (TTXVN 13/10) Giai đoạn 2011-2016, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, theo hướng nâng cao dần tỷ trọng ngành nghề phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường
...

Hà Nội (TTXVN 12/10) Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017: Chung tay xây dựng nông thôn mới
...

Hà Nội (TTXVN 30/5) Từ 1/6 đến 31/8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 31% xã đạt chuẩn nông thôn mới
...

Hà Nội (TTXVN 7/5) Năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mục tiêu phấn đấu cả nước có ít nhất 2.765 xã (31% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới.