Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NÔNG LÂM THỦY SẢN


5 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 16 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/5) Lũy kế 5 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 16,1 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2018.

4 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 4/5) Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ 2018. Trong đó, nhóm hàng nông sản chính ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2018 đạt mức kỷ lục

Hà Nội (TTXVN 25/12) Ước tính cả năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 40 tỷ USD. Với kết quả này, Việt Nam hiện đứng trong top 15 xuất khẩu nông sản thế giới.

11 tháng năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 36 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/11) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2018 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017, vượt ngưỡng 36 tỷ USD.

10 tháng năm 2018: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh

Hà Nội (TTXVN 2/11) Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng năm 2018: Tăng trưởng nông, lâm, thủy sản tăng cao nhất 7 năm

Hà Nội (TTXVN 1/10) 9 tháng năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,65% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018.

9 tháng năm 2018: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 29,54 tỷ USD

Hà Nội (TTXN 1/10) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 1,3% mục tiêu Quý III/2018.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng tăng 7,8%

Hà Nội (TTXVN 1/8) Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 7 tháng năm 2018 đạt 22,197 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

5 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 15,6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/5) Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2018 đạt 15,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017.

4 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 12,3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/4) 4 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 9,6% trong quý I/2018

Hà Nội (TTXVN 28/3) Quý I/2018, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 8,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Có hơn 700 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Hà Nội (TTXVN 3/3) Trong những năm qua, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”, đồng thời tích cực vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 6,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 26/2) Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2/2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 27 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/9) Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2017 ước tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

9 tháng năm 2016: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 6%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng năm 2016 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015.