Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NÉT ĐẸP


Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt

Hà Nội (TTXVN 14/5) Ngày 15/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày Quốc tế gia đình để nâng cao nhận thức về những vấn đề gia đình trên toàn thế giới.