Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MIỄN PHÍ


Từ 1/9, Hà Nội miễn phí đi xe buýt cho người thuộc diện ưu tiên

Hà Nội (TTXVN 30/8) Từ ngày 1/9/2019, Hà Nội có hàng nghìn người sẽ được miễn phí khi đi xe buýt.

5 trường hợp được cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hà Nội (TTXVN 6/11) Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có 5 trường hợp được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền.

Dịch vụ miễn phí của Facebook

Hà Nội (TTXVN 3/1) Chương trình miễn phí cơ bản của Facebook cho phép sử dụng dịch vụ qua điện thoại, cùng với truy cập mạng xã hội và dịch vụ tin nhắn của công ty mà không phải trả phí.