Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MAY MẮN


Những đồng tiền may mắn trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 9/2) Ở nhiều nơi trên thế giới, phong tục mừng tuổi (lì xì) lấy may trong ngày đầu Năm mới đã trở thành truyền thống. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có những đồng tiền may mắn mang ý nghĩa tượng trưng khác nhau.

Những đồng tiền may mắn trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 21/2) Trên thế giới có nhiều đồng tiền được coi là đồng bạc may mắn như: đồng vàng Thiên ấn của Pháp, đồng 5 yên của Nhật Bản, đồng 1 đô la của Canada, đồng bạc "Hòa bình" của Mỹ...