Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MAROC


Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Maroc

Hà Nội (TTXVN 27/3) Những năm qua, Maroc và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.