Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MỐC ĐÁNG NHỚ


Những mốc đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/7) Vào năm 1990, khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 250.000 lượt, khách nội địa đạt 1 triệu lượt. Đến hết năm 2019, khách quốc tế đã vượt mốc 18 triệu lượt và khách nội địa đạt 85 triệu lượt.

Những dấu mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/3) Những năm gần đây, thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường châu lục và thế giới. Sự chuyển mình của ngành thể thao là thành quả từ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, đường lối đúng đắn.