Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MẶT HÀNG XUẤT KHẨU


9 tháng năm 2020: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/9) Trong 9 tháng năm 2020, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

6 tháng năm 2020: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 2/7) Trong 6 tháng năm 2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, chiếm 69,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Quý I/2020, 8 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/3) Trong quý I/2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

10 tháng năm 2019: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 1/11) Trong 10 tháng năm 2019 có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 9 tháng năm 2018

Hà Nội (TTXVN 30/9) Trong 9 tháng năm 2018, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 90,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 58,2%.

Các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu Vương quốc Anh

Hà Nội (TTXVN 12/7) Mặc dù sản xuất chỉ chiếm khoảng 10% trong nền kinh tế Vương quốc Anh, song giá trị lại chiếm tới 45% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Điện thoại và linh kiện - mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Hà Nội (TTXVN 22/9) Điện thoại và linh kiện được là mặt hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.