Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MƯA DÔNG


Bão số 1 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng

Hồi 14 giờ 24/6/2015, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 70km một giờ), giật cấp 10-11.