Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MÔNG CỔ


Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 18/11) 65 năm qua (17/11/1954-2019), quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao cũng như đoàn các cấp, các bộ, ngành, tổ chức hữu nghị. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước chưa được phát triển, duy trì ở mức khiêm tốn.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/1) Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/1/2018.

Quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam và Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 20/1) Quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.

Quan hệ truyền thống Việt Nam - Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 13/7) Trong hơn 60 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ có bước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.