Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MÔN TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬT


Tổng quan môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic PyeongChang 2018

Hà Nội (TTXVN 11/2) Môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic PyeongChang 2018 sẽ có các phần thi đơn nam/đơn nữ và trượt đôi.