Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH


10 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt hàng đầu thế giới

Hà Nội (TTXVN 25/10) Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020, New Zealand tiếp tục dẫn đầu thế giới về môi trường kinh doanh thuận lợi.

Việt Nam tăng điểm về cải cách môi trường kinh doanh

Hà Nội (TTXVN 24/10) Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,44 điểm so với năm 2019, xếp thứ 70/190 nền kinh tế được khảo sát

Xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc

Hà Nội (TTXVN 2/11) Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2018 đã tăng lên 14 bậc so với năm 2017, lên vị trí 68/190 nền kinh tế được khảo sát.

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/2) Được đánh giá có nhiều cải cách thuận lợi về thuế và tiếp cận điện năng nhưng môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản đối với các nhà đầu tư.