Thông tấn xã Việt Nam

Tag: MÂY


Amazon dẫn đầu thị trường điện toán đám mây

Hà Nội (TTXVN 17/10) Hãng bán lẻ Amazon (Mỹ) hiện là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất, với khoảng 1/3 thị phần toàn cầu.

Rộn ràng Tết Chôl Chnăm Thmây

Hà Nội (TTXVN 10/4) Tết Chôl Chnăm Thmây vừa là ngày mở đầu năm mới, mở đầu thời vụ, cũng là ngày hạnh phúc, tươi vui nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Dịch vụ điện toán đám mây giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí

Hà Nội (TTXVN 22/3) Chi phí cho mỗi ứng dụng vận hành trên đám mây công cộng giảm gần 3 lần so với trên máy chủ riêng của doanh nghiệp.

Phương pháp gieo mây để thay đổi lượng mưa

Hà Nội (TTXVN 10/7) Gieo mây là phương pháp được sử dụng để thay đổi lượng mưa.

“Đọc” DNA bằng công nghệ điện toán đám mây

Hà Nội (TTXVN 9/6) Công ty Regeneron Pharmaceuticals đang lưu trữ và phân tích chuỗi DNA trên các máy chủ của Amazon.