Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LOẠI HÌNH SÂN KHẤU


Chèo, loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc

Hà Nội (TTXVN 17/9) Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc, chèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo. Liên hoan Chèo toàn quốc diễn ra từ ngày 14 đến 28/9/2019.

Những loại hình sân khấu truyền thống độc đáo

Hà Nội (TTXVN 10/9) Ngày sân khấu Việt Nam là ngày 12/8 Âm lịch hằng năm là ngày hội tôn vinh nền sân khấu nước nhà, động viên, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, phấn đấu có nhiều tác phẩm và hoạt động sân khấu có ý nghĩa...