Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN


Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tổ hợp hóa dầu chế biến sâu tầm cỡ thế giới

Hà Nội (TTXVN 23/12) Sau hơn 5 năm thi công, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đủ điều kiện hoàn thành nghiệm thu và chính thức vận hành thương mại vào chiều 23/12/2018.