Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LAO ĐỘNG TRẺ EM


Lao động trẻ em: Lợi ích trước mắt, hậu quả lâu dài

Hà Nội (TTXVN 12/6) Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em 12/6 năm nay có chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ”, nhằm kêu gọi sự chung tay hành động vì một tương lai tươi sáng không còn lao động trẻ em.

Thế giới vẫn có tới 151,6 triệu lao động trẻ em

Hà Nội (TTXVN 6/10) Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), số lao động trẻ em trên toàn thế giới năm 2016 dù có giảm so với năm 2015 song vẫn lên tới 151,6 triệu em, chiếm 9,6% số trẻ trong độ tuổi từ 5- 17.

Việt Nam có 1.750.000 lao động trẻ em

Hà Nội (TTXVN 12/6) Lao động trẻ em (LĐTE) là vấn đề ngày càng nan giải ở các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ LĐTE bị lạm dụng vẫn ở mức cao, nhất là những trường hợp phải lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trẻ em làm việc và lao động trẻ em

Hà Nội (TTXVN 27/10) Trẻ em làm việc được luật pháp chấp nhận, nhưng trẻ em làm việc quá giờ, trở thành lao động trẻ em thì bị nghiêm cấm.