Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LỄ HỘI XUÂN HỒNG


Lễ hội Xuân hồng - lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước

Hà Nội (TTXVN 10/2) Được tổ chức từ năm 2008, lễ hội Xuân Hồng hiện là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước. Năm 2020, lễ hội được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11-22/2/2020.