Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LÊ VĂN HẲN


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn

Hà Nội (TTXVN 5/11) Ngày 5/11/2020, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX bầu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.