Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LÊ QUỐC PHONG


Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Hà Nội (TTXVN 20/10) Ngày 19/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Hà Nội (TTXVN 12/10) Ngày 11/10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.