Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT


Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của EU

Hà Nội (TTXVN 4/12) Bộ máy lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu (EU) được coi là bộ máy lý tưởng, hài hòa chính trị, địa lý và quan trọng nhất khiến châu Âu không bị phân chia.