Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LÂM NGHIỆP


Quý I/2019, các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng cao

Hà Nội (TTXVN 30/3) Quý I/2019, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản cao nhất kể từ năm 2012

Hà Nội (TTXVN 29/12) Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 3,76%, cao nhất kể từ năm 2012.

Năm 2017: Xuất khẩu nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 36 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/12) Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm nghiệp và thủy sản của cả nước năm 2017 ước đạt 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2016.

Tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản 5 năm qua

Hà Nội (TTXVN 29/12) Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất 5,54% do sản xuất thủy sản năm nay có nhiều khởi sắc so với năm 2016.

9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%

Hà Nội (TTXVN 1/10) Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản đạt mức tăng cao nhất với 5,42% so với cùng kỳ năm 2016. Ngành nông nghiệp mặc dù tăng cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2016 nhưng có dấu hiệu chững lại so với 6 tháng đầu năm 2017.

Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42%

Hà Nội (TTXVN 2/9) Để đạt được những mục tiêu trong “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” ngành lâm nghiệp phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính là bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển và nâng cao năng suất của rừng; nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm lâm nghiệp.

6 tháng đầu năm 2017: Tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%

Hà Nội (TTXVN 30/6) GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó lĩnh vực thủy sản tăng cao nhất với mức tăng 5,08%.

Tăng trưởng của các ngành 6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội (TTXVN 29/6) 6 tháng đầu năm 2017, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ đều trưởng so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ đóng góp tới 2,59 điểm phần trăm vào tăng trưởng 6 tháng.

Bảo vệ và nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp

Hà Nội (TTXVN 21/12) Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ che phủ rừng nhằm bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai là những mục tiêu trọng tâm của ngành Lâm nghiệp trong năm 2017.