Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ-HỘI NHẬP; THỤY SĨ; GIÀU NHẤT


Người Thụy Sĩ giữ vững danh hiệu giàu nhất thế giới

Hà Nội (TTXVN 22/10) Với tài sản bình quân của người trưởng thành vào khoảng 564.650 USD, Thụy Sĩ tiếp tục là quốc gia đứng đầu về thu nhập trên toàn cầu, theo báo cáo Global Wealth Report 2019 do ngân hàng Credit Suisse thực hiện.