Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ VĨ MÔ


Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Hà Nội (TTXVN 30/10) Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn.