Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ PHÁT TRIỂN


Mục tiêu phát triển đất nước những thập niên tới

Hà Nội (TTXVN 22/2) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (26/1) 91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Dự báo GDP của các nền kinh tế phát triển nhất thế giới

Hà Nội (TTXVN 15/1) Dự báo tốc độ phát triển kinh tế năm 2016 của các các nền kinh tế phát triển nhất thế giới gồm: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italy, Canada, Nga, Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).