Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; RAU QUẢ


6 tháng năm 2019: Xuất khẩu rau quả lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 4/7) Xuất khẩu rau quả 6 tháng năm 2019 có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD trong nửa đầu năm, vượt qua cả dầu thô và gạo.