Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; KHÁCH QUỐC TẾ


Quý I/2019: Việt Nam đón hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế

Hà Nội (TTXVN 29/3) Khách quốc tế đến nước ta trong quý I/2019 ước đạt hơn 4,5 triệu lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng, Việt Nam đón hơn 9,4 triệu lượt khách quốc tế

Hà Nội (TTXVN 26/9) Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2017 tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.