Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; GDP; SẢN PHẨM QUỐC NỘI; TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ


GDP 9 tháng đầu năm 2017 tăng 6,41%

Hà Nội (TTXVN 29/9) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III năm 2017 của cả nước tăng 7,46%, cao hơn mức tăng 6,28% của quý II. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay vẫn thấp so với kế hoạch 6,7% của cả năm.