Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; FDI


FDI tháng 1 năm 2019 tăng 51,9% so với cùng kỳ 2018

Hà Nội (TTXVN 28/1) Từ đầu năm đến 20/1/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018.

FDI đạt trên 310 tỷ USD tính đến 20/9/2017

Hà Nội (TTXVN 27/9) Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 20/9/2017, cả nước có 24.199 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 310,19 tỷ USD.