Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; CPTPP


Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của các nước CPTPP đối với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/4) Tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam nhận được cam kết cắt giảm số dòng thuế từ 10 quốc gia còn lại, mang đến cơ hội xuất khẩu cho nhiều ngành. Đến cuối lộ trình, các nước CPTPP cam kết xóa bỏ từ 97% đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước.

CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ 14/1/2019

Hà Nội (TTXVN 14/1) Kể từ hôm nay (14/1), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế.