Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; CPI


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,28%

Hà Nội (TTXVN 29/8) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28% so với tháng trước đó. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.

CPI bình quân 6 tháng năm 2019 tăng 2,64%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2019 tăng thấp hơn so với bình quân cùng kỳ năm các năm 2017 và 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 giảm 0,09%

Hà Nội (TTXVN 28/6) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 giảm so với tháng trước. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng so với tháng trước.