Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU


Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/12) Trong vòng 8 năm từ 2011-2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trên 2,5 lần, đạt 517 tỷ USD năm 2019.

Năm 2019: Xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay

Hà Nội (TTXVN 28/12) Năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 8,1%, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 7% so với năm 2018. Việt Nam xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 9/9) Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 của Trung Quốc giảm ít hơn so với dự kiến nhưng nhập khẩu sụt giảm nhanh cho thấy kinh tế vẫn còn suy yếu, làm tăng thêm lo ngại về sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.