Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KIỀU HỐI


COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh

Hà Nội (TTXVN 4/8) Kiều hối Nepal nhận được trong năm 2020 dự báo giảm khoảng 28,7% so với năm 2018.

WB: Kiều hối dự báo giảm kỷ lục trong năm 2020

Hà Nội (TTXVN 27/4) Theo Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm khoảng 20% trong năm 2020. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn do nhóm lao động di cư bị giảm thu nhập và mất việc làm ở nước sở tại.

Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Hà Nội (TTXVN 16/12) Năm 2019, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam sẽ đạt 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Việt Nam tiếp tục lọt top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

Hà Nội (TTXVN 24/10) Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ nhận khoảng 16,7 tỷ USD kiều hồi trong năm 2019, là nước nhận kiều hối nhiều thứ 9 thế giới.

Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối

Hà Nội (TTXVN 13/12) Ước tính năm 2018, Ấn Độ nhận lượng kiều hối cao nhất thế giới và Kyrgyzstan dẫn đầu về tỷ lệ kiều hối nhận được so với GDP.

Dòng kiều hối giảm

Hà Nội (TTXVN 31/1) Năm 2016, dòng kiều hối về Việt Nam giảm mạnh so với dự kiến, nguyên nhân chính do những tác động từ thị trường Mỹ, nơi chiếm đến 60% tổng lượng kiều hối đổ về Việt Nam.

Dòng kiều hối vào Việt Nam tăng nhanh

Hà Nội (TTXVN 10/11) Hơn 20 năm qua, dòng kiều hối vào Việt Nam tăng trên 94 lần, từ mức 0,14 tỷ USD năm 1993 lên đến 13,2 tỷ USD năm 2015. Dòng vốn này thật sự đã có những tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

Kiều hối - nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/12) Nhiều năm qua, Việt Nam liên tục nằm trong danh sách 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Lượng kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng góp phần cho phát triển kinh tế đất nước.