Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHU VỰC ĐỒNG EURO


Nợ xấu trong Khu vực đồng euro

Hà Nội (TTXVN 15/3) Với tổng nợ xấu chiếm khoảng 50% tổng tín dụng, Hy Lạp là nước có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong số các nước thuộc Khu vực đồng euro.

Mua bán trái phiếu trong khu vực đồng Euro

Hà Nội (TTXVN 6/9) Mua bán trái phiếu của Chính phủ các nước châu Âu, theo Chương trình mua bán công của khu vực (PSPP), đạt 1.000 tỷ Euro trong tháng 8.

Lưu thông tiền tệ trong khu vực đồng Euro

Hà Nội (TTXVN 16/2) Đồng tiền chung châu Âu (Euro) ra đời với mục tiêu tạo ra một khu vực ổn định tiền tệ ở châu Âu tránh các dao động lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế các nước thành viên xích lại gần nhau hơn.

Mức lương ở khu vực đồng euro tăng

Hà Nội (TTXVN 24/9) Các công ty của Đức đang áp dụng chính sách tăng lương, tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại rằng, những tác động mà chính sách này gây ra đối với việc chi tiêu và cả khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ giảm sút do lương tại các nước như Ytaly, Tây Ban Nha đang giảm xuống thấp.