Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHU KINH TẾ


Khu công nghiệp, khu kinh tế - động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh

Hà Nội (TTXVN 3/9) Bằng nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, Quảng Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến với các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

9 tháng năm 2019, vốn FDI vào KCN, KKT đạt 10,1 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/9) 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD.

6 tháng đầu năm 2019: Khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 7/7) 6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).

Hơn 8,3 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2018

Hà Nội (TTXVN 24/1) Năm 2018, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đạt trên 8,3 tỷ USD.

Các khu kinh tế ven biển đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 16/10) 10 năm qua, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển.

Một số mô hình đặc khu kinh tế thành công trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 6/6) Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các mô hình đặc khu kinh tế của các nước trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Hà Nội (TTXVN 6/5) Trải qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đề xuất quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu hành chính - kinh tế

Hà Nội (TTXVN 17/10) Theo đề xuất quy hoạch, đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong được xây dựng tại khu vực phía Bắc khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây có vị trí chiến lược về kinh tế, có lợi thế để phát triển mạnh kinh tế biển, kết hợp bảo đảm an ninh quốc phòng.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư

Hà Nội (TTXVN 19/6) 5 tháng đầu năm 2017, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước đã thu hút được gần 6,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và hơn 108.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước

Hà Nội (TTXVN 20/9) Doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2016, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2015.

9 khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư từ ngân sách

Hà Nội (TTXVN 14/12) Vốn đầu tư cho 9 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch hằng năm và 5 năm 2016-2020 cho các KKT cửa khẩu.

8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm được Nhà nước đầu tư

Hà Nội (TTXVN 16/11) Vốn đầu tư cho 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hằng năm và 5 năm (2016-2020) cho các khu kinh tế ven biển.