Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHU BẢO TỒN VÂN LONG


Khu Bảo tồn Vân Long - khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 22/5) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao Bằng công nhận khu Ramsar (khu đất ngập nước) thứ 9 của Việt Nam cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình - khu Ramsar số 2360 của thế giới.