Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHỎI BỆNH


Đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

87 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Ngày 28/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.341 ca.

Đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 2711) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 19/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/11) Tính đến 18h ngày 19/11/2020, đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Tính đến 18h ngày 16/11/2020, đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.103 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/11) Tính đến 18h ngày 14/11/2020, đã có 1.103 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.101 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 13/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/11) Tính đến 18h ngày 13/11/2020, đã có 1.101 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/11) Tính đến 18h ngày 12/11/2020, đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 11/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/11) Tính đến 18h ngày 11/11/2020, đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.087 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/11) Tính đến 18h ngày 9/11/2020, đã có 1.087 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.070 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/11) Tính đến 18h ngày 6/11/2020, đã có 1.070 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.065 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/11) Tính đến 18h ngày 2/11/2020, đã có 1.065 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.063 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 30/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/10) Tính đến 18h ngày 30/10/2020, đã có 1.063 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.