Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ


Không ngừng nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn

Hà Nội (TTXVN 4/4) Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm và hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi hậu quả bom mìn gây ra, đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình để rà phá, giảm thiểu ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ.

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 4/4) Vì an toàn cho nhân dân đặc biệt hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4, Việt Nam đã có nhiều chương trình hành động quốc gia huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh, giúp đỡ nạn nhân bom, mìn hòa nhập đời sống xã hội.