Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHÍ THẢI


20% khí nhà kính được kiểm soát qua sáng kiến định giá carbon

Hà Nội (TTXVN 18/12) Hiện có khoảng 20% lượng khí nhà kính toàn cầu được kiểm soát nhờ các sáng kiến định giá khí thải carbon

Lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng cao kỷ lục

Hà Nội (TTXVN 27/3) Năm 2018, lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng ở mức cao kỷ lục 33 tỷ tấn. So với năm 2017, lượng khí thải này tăng 1,7% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2013. Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ chiếm tới 85% trong mức tăng chung của toàn thế giới.

Nồng độ khí CO2 toàn cầu cao kỷ lục

Hà Nội (TTXVN 1/11) Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, mức tăng nồng độ khí CO2 đo được trong năm 2016 cao gấp rưỡi mức trung bình 10 năm qua và là mức cao chưa từng thấy trong 800.000 năm qua.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Các quốc gia đồng thuận giảm khí thải HFC

Hà Nội (TTXVN 31/10) Lượng khí thải hydrofluorocarbon (HFC) toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng ở mức 10%/năm. Theo các nhà khoa học, việc cắt giảm triệt để HFC sẽ góp phần ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng thêm khoảng 0,50C trước thời điểm năm 2100.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ ô nhiễm khí thải

Hà Nội (TTXVN 16/4) Mức độ ô nhiễm khí CO2 của Trung Quốc từ năm 1990 có xu hướng vượt qua Mỹ, trở thành quốc gia đứng đầu thế giới có ảnh hưởng lớn đến sự nóng lên toàn cầu.

Mức độ khí thải CO2 của các quốc gia châu Âu

Hà Nội (TTXVN 2/4) Năm 2014, mức độ khí thải nhà kính được quy định trên thị trường carbon của châu Âu giảm 4,5%, khởi đầu mục tiêu giảm khí thải vào năm 2020.