Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHÁNG MỌI LOẠI KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ


"Siêu vi khuẩn" MCR-1 kháng mọi loại kháng sinh điều trị

Hà Nội (TTXVN 12/7) MCR-1 là một gen đột biến được tìm thấy trong một số vi khuẩn, có thể kháng mọi loại thuốc kháng sinh, kể cả những kháng sinh thuộc dạng “cứu cánh cuối cùng” như Colistin.