Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM


4 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29,5%

Hà Nội (TTXVN 29/4) 4 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 5.547,3 nghìn lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý I/2018, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30,9%

Hà Nội (TTXVN 29/3) Khách quốc tế đến nước ta trong quý I/2018 ước tính đạt 4.205,4 nghìn lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý I/2017: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng khá

Hà Nội (TTXVN 2/4) Ba tháng đầu năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016.