Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018


Tổ chức nghiêm túc Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018

Hà Nội (TTXVN 27/6) Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2018 đã được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn đúng quy chế.