Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KỲ GIẢI THƯỞNG


13 KỲ GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI - VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI

Hà Nội (TTXVN 7/10) Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời từ năm 2008 do báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN) và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức. Tới nay đã có 12 cá nhân được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội.