Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KỊCH HÁT


Chèo, loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc

Hà Nội (TTXVN 17/9) Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc, chèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo. Liên hoan Chèo toàn quốc diễn ra từ ngày 14 đến 28/9/2019.