Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KẾT CẤU HẠ TẦNG


Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường
...

Hà Nội (TTXVN 12/10) Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.