Thông tấn xã Việt Nam

Tag: IMF HẠ MỨC DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU


IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 13/7) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 dựa trên sự ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ đang chậm phát triển trong thời gian gần đây.