Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HIỆP ĐỊNH


Một số đặc điểm của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Hà Nội (TTXVN 8/11) Nếu được ký kết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

Mỹ bắt đầu rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Hà Nội (TTXVN 5/11) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11/2019 (giờ địa phương) bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi thỏa thuận toàn cầu này.

Hiệp định Geneva 1954: Thắng lợi to lớn của ngoại giao Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 19/7) Ngày 20/7/2019 kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp định Geneva (1954-2019) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Hiệp định Geneva đã đi vào lịch sử, cùng với Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Hiệp định Paris 1973 trở thành 3 văn kiện ngoại giao quan trọng nhất trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta.

Dư luận thế giới về Hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 27/1) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết là dấu son trong lịch sử cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao to lớn, quan trọng nhất của Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, thu hút sự chú ý của dư luận thế giới.

Hiệp định Paris năm 1973: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Hà Nội (TTXVN 26/1) Hiệp định Parisi về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Hiệp định Paris qua các con số

Hà Nội (TTXVN 26/1) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta thế kỷ XX.

Nội dung cơ bản của Hiệp định Paris và các nghị định thư kèm theo

Hà Nội (TTXVN 25/1) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đáp ứng những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc mà Việt Nam đã nêu lên trong đàm phán.

Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử của Hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 24/1) Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ XX; đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ xâm lược.

Bối cảnh lịch sử của việc đàm phán đi đến ký kết hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 22/1) Trong tình thế thay đổi có lợi cho ta, bằng một đòn tiến công ngoại giao mới, ta chấp nhận ngồi vào đàm phán với Mỹ. Ngày 13-5-1968, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Mỹ đã chính thức bắt đầu tại Paris, Pháp.

Hiệp định thương mại tự do giữa EU với các nước

Hà Nội (TTXVN 18/5) Trong số các nước mà Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm hiệp định thương mại, có một số nước thuộc châu Á và một số nước thuộc khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). EU cũng đã ký hiệp định thương mại với Canada, Việt Nam và Singapore, nhưng chưa có hiệu lực.

Các quốc gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Hà Nội (TTXVN 19/6) Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại tự do, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do.

Các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam trong năm 2015

Hà Nội (TTXVN 28/12) Năm 2015, đánh dấu quan trọng đối với Việt Nam khi 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với 46 quốc gia đối tác đều đã cơ bản hoàn tất. Các FTA bao gồm: FTA với Hàn Quốc; với Liên minh thuế quan; với Liên minh châu Âu và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hoàn tất đàm phán hiệp định lịch sử TPP

Hà Nội (TTXVN 5/10) Sáng 5/10 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 5/10 theo giờ Việt Nam), tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng đối với hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này.