Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HIỆN TRẠNG RỪNG


Hiện trạng rừng Việt Nam (tính đến 31/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 10/5) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, diện tích đất có rừng toàn quốc là 14.609.220 ha.