Thông tấn xã Việt Nam

Tag: HỢP TÁC XÃ


Khu vực hợp tác xã tạo ra 2,5 triệu việc làm cho xã hội

Hà Nội (TTXVN 16/10) Khu vực HTX hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu lao động với mức thu nhập bình quân 45 triệu đồng/năm.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng

Hà Nội (TTXVN 14/10) Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX), khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước

Hà Nội (TTXVN 6/7) Từ năm 1988, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế (CoopsDay), ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7, nhằm giới thiệu về phong trào Hợp tác xã quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đến năm 2018, Việt Nam có khoảng 21,2 nghìn hợp tác xã

Hà Nội (TTXVN 6/11) Những năm gần đây, số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng nhanh, doanh thu và thu nhập của người lao động được cải thiện, góp phần giảm nghèo, giữ ổn định xã hội.

Trên 5.600 hợp tác xã được thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 18/8) Theo dự thảo Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2013, từ năm 2013 đến năm 2016, cả nước có 5.641 hợp tác xã (HTX) được thành lập mới.